Precyzyjnie przeprowadzona operacja szlifowania zaworów gwarancją bezusterkowej i wydajnej pracy silnika

W zaworach i gniazdach mogą wystąpić różne rodzaje wad, fazy robocze są pokryte zaciekami i osadami sadzy, ale mają regularny kształt lub przypadki, gdy fazy robocze są pokryte zaciekami i osadami sadzy lub na zaworach występują ślady uszkodzeń, a ich regularny kształt  jest przerwany. Na powierzchni stożkowej może utworzyć się też powierzchnia schodkowa lub faza stożkowa uległa zaokrągleniu.

Szlifowanie zaworów, które czasami potocznie jest nazywane docieraniem zaworów, może mieć kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania zaworów/uszczelniaczy i całego silnika. Jest to proces wygładzania zaworów silnika w taki sposób, aby skutecznie uszczelniały się w gnieździe zaworu w głowicy cylindra w celu całkowitego zamknięcia komory spalania silnika.

Znaczenie prawidłowego przebiegu operacji szlifowania zaworów

Szlifowanie zaworów to dokładna operacja obróbki, dzięki której uzyskuje się szczelne połączenia. W tym celu należy usunąć część metalu lub sadzy z powierzchni współpracujących za pomocą szlifierki lub specjalnych proszków i past ściernych.

Zawory mają zasadnicze znaczenie dla utworzenia gazoszczelnego uszczelnienia w głowicy cylindra. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę mocy silnika. Jest to zwykle spowodowane tym, że na zaworach z czasem pojawiają się wżery, erozja i niespalone resztki. Dlatego, wykonując operację szlifowania zaworów, należy zaopatrzyć się w profesjonalną szlifierkę, dzięki której będzie można osiągnąć wymaganą szczelność pomiędzy gniazdem a zaworem. Aby sprawdzić, czy proces szlifowania zaworów został prawidłowo zakończony, należy przyjrzeć się powierzchni zaworu i przeanalizować, czy na powierzchni nie ma śladu o szerokości około dwóch milimetrów. 

Udostępnij: