Zgłaszamy patent do Europejskiego Urzędu Patentowego

Europejski Urząd Patentowy lubi widzieć wyjaśnienie problemu technicznego, którego dotyczy wynalazku, wyjaśnienie i walidacje dotychczasowych prób rozwiązania problemu oraz rozwiązanie problem (będący zastrzeganym wynalazkiem). Nie wszystkie wynalazki należą do kategorii problem-rozwiązanie lub wynikają z analizy typu problem-rozwiązanie, ale w stosownych przypadkach, format problemu-rozwiązania powinien być używany.

Europejski Urząd Patentowy nie stosuje sztywno metodologii rozwiązywania problemów i zazwyczaj wiele aplikacji pochodzących spoza Europy nie jest opracowanych w formacie problem-rozwiązanie, ale są nadal doskonale akceptowane przez Europejski Urząd Patentowy.

Specyfikacje patentowe opracowane w formacie międzynarodowym zgodnie z Traktatem o współpracy patentowej

Regulacje są akceptowane przez Europejski Urząd Patentowy i rzeczywiście jest to preferowany format.

Forma i treść roszczeń

Europejski Urząd Patentowy preferuje europejski format dwuczęściowego roszczenia, z oddzielnym roszczeniem

przez frazę „charakteryzuje się tym”.

Wszystkie cechy techniczne pojawiające się przed tą frazą są cechami, które same lub w

kombinację można znaleźć w stanie techniki. Cechy techniczne pojawiające się po wyrażeniu to

zazwyczaj te, które są szczególnie istotne dla nowości lub etapu wynalazczego, chociaż ściśle,

o nowości i poziomie wynalazczym decyduje treść zastrzeżenia jako całości.

Aby ograniczyć obciążenie EPO, Europejski Urząd Patentowy pobiera nadmierne opłaty za roszczenie za

16. i kolejne roszczenia do 50. Oficjalna opłata to zniechęcające 210 euro za roszczenie. Dla

W 50. i kolejnych roszczeniach oficjalna opłata staje się bardziej zniechęcająca i wynosi 525 euro za roszczenie. ten

struktura opłat zdecydowanie zachęca do składania wniosków o wartości 15 lub mniej.

Opłaty za roszczenia z tytułu nadwyżek nie muszą być uiszczane przy zgłoszeniu, jednak wszelkie roszczenia, za które opłaty nie zostały uiszczone

wypłacone nie będą rozpatrywane i będą musiały zostać usunięte z wniosku przed przyznaniem dotacji.

Typowe poprawki obejmują:

Zawarcie w opisie krótkiego opisu najbliższego elementu ze stanu techniki. Pod warunkiem że jest to zwięzłe i rzeczowe i odnosi się wyłącznie do stanu techniki, nie jest klasyfikowane jako „dodane materiał”.

Konwersja roszczeń do europejskiego formatu dwuczęściowego. Roszczenie jest podzielone przez wyrażenie „charakteryzuje się tym” lub „charakteryzuje się”. Włączenie numerów referencyjnych do zastrzeżenia. Numery referencyjne odnoszą się do cech w rysunki i są dla ułatwienia zrozumienia. Nie nakładają żadnych ograniczeń na kolejne interpretacja roszczenia. Ogólnie rzecz biorąc, sekcja podsumowująca wynalazek musi być dostosowana do zmienione roszczenia przed przyznaniem.

Jedność wynalazku

Wszystkie roszczenia należą do jednej z dwóch kategorii, albo aparatury albo metody. Aparatura i metoda roszczenia muszą obejmować tę samą pomysłową koncepcję. Możliwe jest posiadanie innych podkategorii niezależne roszczenie obejmujące:

Produkt procesu;

Podobnie, w przypadku wynalazków typu nadajnik-odbiornik, zarówno nadajnik, jak i odbiornik mogą być:

zgłoszone jako niezależne roszczenia, pod warunkiem, że zawierają tę samą pomysłową koncepcję.

Europejski Jednolity Patent i Jednolity Europejski Sąd Patentowy

Być może słyszałeś również o patencie wspólnotowym (obecnie zwanym patentem UE), który jest jednolity patent obejmujący jednocześnie wszystkie kraje Unii Europejskiej. Ten patent został zaproponowany przez ponad 3 dekady, nadal nie jest dostępny i prawdopodobnie nie będzie dostępny w najbliższej przyszłości, chociaż nastąpiły ostatnie wydarzenia w zakresie uzgadniania lokalizacji jednolitego patentu europejskiego

Sąd, który będzie mieścił się w Paryżu we Francji. Patent UE wraz z jego walidacją jest odpowiednikiem patentowym wspólnotowego znaku towarowego lub zarejestrowanego we Wspólnocie wzór, obejmujący całą Unię Europejską w ramach jednego zarejestrowanego prawa.

Pojawiły się propozycje oznaczenia patentu UE na końcu obecnego patentu europejskiego (Konwencja o patencie europejskim) jako wyznaczone terytorium, ale propozycje te nie zostały jeszcze przyjęte realizacji i ugrzęzły w negocjacjach politycznych.

Jeśli patent i walidacje UE stanie się wyznaczonym stanem/terytorium na mocy obecnego patentu europejskiego Konwencji, to skutecznie usunęłoby potrzebę jak i walidacje w każdej strefie Unii Europejskiej państwa członkowskiego, ponieważ można to wszystko zrobić za pomocą jednego jednolitego patentu europejskiego, jako wyznaczonego stan patentu konwencji o patencie europejskim, oszczędzając znaczne tłumaczenia i późniejsze koszty opłaty za przedłużenie dla posiadaczy patentów w Europie.

Ewentualnie, jeśli europejski patent jednolity kiedykolwiek wejdzie w życie, może skutecznie całkowicie zastąpić obecny patent europejski (w ramach EPC).

Udostępnij: