Sieci teleinformatyczne

Informacje przesyłane elektronicznie są dziś wszędzie. Technologie informacyjne i komunikacyjne kształtują nasze codzienne życie. W pracy, w nauczaniu, szkoleniu i badaniach, a także w czasie wolnym i w domu, wykorzystujemy sieci teleinformatyczne do komunikowania się i przechowywania informacji. W dzisiejszym społeczeństwie opartym na wiedzy technologie informacyjno-komunikacyjne otwierają przed osobami niepełnosprawnymi nowe możliwości, ponieważ mogą zrekompensować ograniczenia i umożliwić im dostęp do informacji, edukacji i pracy. Ogólnie rzecz biorąc, technologie informacyjno-komunikacyjne mogą poprawić lub nawet umożliwić uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Dlatego technologie informacyjno-komunikacyjne odgrywają kluczową rolę także w edukacji specjalnej, która zajmuje się kształceniem i integracją osób niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Sieci teleinformatyczne – technologia asystująca

Głównym aspektem technologii asystujących jest intuicyjna interakcja z człowiekiem. Celem jest opracowanie innowacji, które pozwolą ludziom komunikować się z maszynami i wchodzić w interakcje z systemem. Człowiek musi przez cały czas mieć kontrolę nad całym systemem i czuć się bezpiecznie.  Reprezentacja przestrzenna wraz z intuicyjnymi widokami, np. za pomocą rzeczywistości rozszerzonej lub wirtualnej, umożliwia dostęp do reprezentacji tylko osobom znajdującym się na miejscu lub ekspertom w innych lokalizacjach. Sieci teleinformatyczne stale są modernizowane.

Planowane innowacje w sieci będą wykraczać poza aktualny stan wiedzy, ponieważ zostaną wdrożone zautomatyzowane metody pomiaru jakości danych strukturalnych i nieustrukturyzowanych. Uwzględnione, połączone i przeanalizowane zostaną dane z najróżniejszych obszarów zastosowań (medycyna, opieka, zarządzanie dokumentami, rozliczenia) oraz źródeł danych (np. platformy, stacjonarne bazy danych, urządzenia mobilne). Oprócz klasycznych wymiarów jakości danych, takich jak kompletność, poprawność, spójność i aktualność, w kontekście Big Data należy zatem w szczególności zagwarantować dostępność, reputację i integralność danych oraz odpowiednio uwzględnić aspekty bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych. 

Udostępnij: