Kompletny przewodnik po rurach studziennych

Co to jest studnia i jak właściwie działa?

Studnia to dziura w ziemi wykopana na tyle głęboko, że sięga wód gruntowych. Woda jest obniżana grawitacyjnie z powierzchni do studni. Zaopatrzenie w wodę może być zapewnione przez deszcz, rzeki, strumienie lub studnie.

Rury studzienne pomagają przetransportować wodę w górę, tak abyśmy mogli z niej korzystać w domu.

Jak wybrać rurę do studni, która odpowiada Twoim potrzebom w zakresie zaopatrzenia w wodę?

To pytanie zadawane od lat, a odpowiedź wciąż nie jest jasna. Przy wyborze studni należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak rodzaj źródła wody, liczba osób w gospodarstwie domowym i bliskość domu.

Aby podjąć właściwą decyzję dotyczącą potrzebnej rury studni, należy najpierw zdecydować, z jakiego rodzaju źródła wody będziesz korzystać. Opcje zaopatrzenia w wodę obejmują: systemy zbierania wody deszczowej, systemy odwiertów, systemy zbierania wody powierzchniowej i studnie wód podziemnych.

Po ustaleniu rodzaju źródła wody, z którego będziesz korzystać w swoim domu lub siedzibie firmy, dowiedz się, ile osób mieszka w Twoim gospodarstwie domowym. Pomoże to określić, czy w systemie jest wystarczające ciśnienie, aby utrzymać wielu użytkowników jednocześnie bez obciążania systemu pompy.

Udostępnij: